adufufa

adufufa

Wysoka jakość - Księgowość – Podatki – Zobacz - KSIEGOWOŚĆ ALLMART

Atrakcyjna cena - Biuro achunkowe – Podatki – Sprawdź - www. biuro-rachunkowe.allmart.pl - http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
W zakresie kadr i płac realizujemy: prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, opracowanie oraz przekazanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie,
doradztwo przy kontrolach państwowej inspekcji pracy oraz zakładu ubezpieczeń społecznych a także pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę, opracowanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków zus rmua dla pracowników, opracowanie oraz przesyłanie do zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach; sporządzanie rocznego obliczenia podatku.
http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.iris.szczecin.pl/
http://www.ksiegowosc.lux.olsztyn.pl/
Zakres świadczonych usług księgowych obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów oraz rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób indywidualnych, ewidencja środków trwałych, opracowanie ewidencji celem wyliczenia podatku od towarów i usług, przygotowanie wniosków kredytowych, kompleksowa obsługa rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych, przygotowanie list płac oraz innej dokumentacji pracowników, opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe, coroczne sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego, udzielanie wszelkich porad, informacji i opinii w zakresie obowiązków podatkowych, inne usługi według wymagań i życzeń klienta.

http://www.ksiegowosc.max.pomorskie.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.nerida.com.pl/
http://www.ksiegowa.silver.opole.pl/
Obsługa kadr oraz płac obejmuje: opracowanie listy płac; wyliczenie należnych wynagrodzeń; przygotowanie umów o prace, zlecenie o dzieło; skierowania na obowiązkowe badania; deklaracje rozliczeniowe do zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego; prowadzenie teczek pracowników; przygotowywanie pit dla klientów; rozliczenia coroczne dla urzędu skarbowego oraz głównego urzędu statystycznego. Zadzwoń lub napisz do naszej firmy. Opracujemy dla państwa korzystną ofertę współpracy z specjalnymi warunkami dla nowych klientów. Czekamy na twój kontakt.
http://www.biuro-ksiegowe.vip.czest.pl/
http://www.ksiegowosc.vip.slask.pl/
Większe firmy prowadzone są w większości wypadków przez kilka osób, właśnie dlatego także wszelkie sprawy finansowe również układają się gruntownie inaczej. Trzeba jednak nie zapominać o tym, iż prowadzenie rachunków przez księgowość jest nieodzowna.
http://vip.branza.com.pl/
http://uslugiksiegowe.branza.com.pl/
Wszystkie biura rachunkowe reklamujące się na naszym Portalu są zweryfikowanymi biurami z dłogoletnim doświadczeniem w branży. Nasi partnerzy to solidne firmy sprawdzone i polecane przez naszych użytkowników. Zaufało nam już wielu przedsiębiorców – dołącz do ciągle zwiększającego grona zadowolonych użytkowników.

Website URL:

2801 Weaver Rd.
Batavia OH, 45103
Phone: (269) 781-5068
e Fax: 513-322-7747@sendEfax.com